Woocommerce Menu

Arcane Guardian – Szabálykönyv

The Arcane Guardian-t egy játékos játszhatja. Egy játék időtartama körülbelül 10 perc.

A játékos egy mágust irányít, aki egy elvarázsolt labirintusban kalandozik, szörnyekkel küzd, ősi maszkokat és egyéb tárgyakat gyűjt, kincses ládákat nyit ki. A játék lépésekből áll, amiket egymás után kell végre hajtania.

A játék célja, hogy a játékos kijusson a labirintusból. Ha a játékos ÉleteHealth1 alá csökken, és nem tudja valamilyen módon meggyógyítani magát, akkor azonnal elveszíti a játékot. A játékos szintén veszít, ha nem tud többet lépni, bár még nem jutott ki a labirintusból.

A játékos leteszi a Mágus kártyáját a játéktér közepére, ezt követően egy hatoldalú dobókockát helyez el rajta. A kockát a 3-as értékre fordítja, valamint a Level 1 helyre teszi, ezzel jelöli, hogy egyes szintű. A játékos előkészít egy másik hatoldalú dobókockát, ezt lehelyezi a játéktér mellé. Ez után a játékos maga elé leteszi a négy darab VarázslatSpellkártyáját állítva.

A játékkártyákat (az összes lapot, kivéve a Mágus, a VarázslatSpellés a VégEndinglapokat) alaposan megkeveri, majd három egyenlő paklit képez belőlük és ezeket ábrával lefelé lehelyezi a Mágus kártya köré, fölé, attól jobbra és balra. A legfelső lapokat felfordítja ábrával felfelé.

How to set the game

Ezt követően a játékos a VégEndinglapokból választ hármat, ezeket megkeveri úgy, hogy ne lássa a lapok ábráit.

Ending Cards

Majd a korábban a Mágus köré képzett paklik alsó öt-öt lapját leveszi. Továbbra is ábrával lefelé belekever mind a három, az imént levett utolsó öt-öt lap közé egy-egy VégEndinglapot, ez után pedig visszahelyezi az utolsó lapokat a Mágus köré képzett paklik alá az eredeti helyükre. Mindezt végig úgy, hogy nem nézi meg az adott lapokat.

How to form a deck

Ezt követően kezdődhet a játék! A játékos megteszi az első lépését.

A játékos addig lép, amíg ki nem jut a labirintusból, le nem csökken az életeHealth1 alá, vagy nem tud már több szabályos lépést végrehajtani.

I. Interakció (Interaction)

A játékos választ egy elérhető paklit a Mágus kártya mellett és a legfelső lappal interakcióba lép. (Olyan paklit választhat csak, aminek a tetején található még játékkártya – akár felfedve, akár nem – és nem egy VégEndinglap van felül. Ez alól kivétel, ha olyan VégEndinglap található ott, amivel interakcióba tud lépni.)

Possible Interaction

Amennyiben a választott lap nem volt felfedve, azaz ábrával lefelé volt, akkor a játékosnak fel kell fednie azt, és azonnal interakcióba kell lépnie vele.

Interacting with unrevealed deck

Ezt követően a lapon leírtaknak megfelelően cselekszik a játékos, laptípustól függően a lapot vagy magához veszi, vagy eldobja egy dobópakliba a játéktér mellé.

What to do with a revealed card?

II. Lapok felfedése (Reveal)

Az interakció lezárulta után a játékos felfedi az összes pakli felső lapját, ami felfedetlen (vagyis ábrával lefelé van), kivéve annak a paklinak a felső lapját, ahol az a lap volt, amivel interakcióba lépett.

Reveal cards after interaction

Ha a játékosnak 1-nél kevesebb ManájaManavan (vagyis minden VarázslatátSpellelfordította), akkor nem fedhet fel lapokat!

I. Mágus (Mage) és Élet

A Mágus kártya a játékost jeleníti meg, ezen a lapon jelzi a játékos az ÉletétHealthés a szintjét egy dobókocka segítségével. Itt található meg az egyes szintek maximum ÉleténekHealthaz értéke. A játékos 3 ÉlettelHealthés 1-es szintről kezd, ezt követően mindig a pillanatnyi ÉleténekHealthmegfelelően forgatja a jelző kockáját, illetve mozgatja azt a szintjének megfelelően, hogy megjelenítse a pontos értékeket.

How to handle the die

A játékos ÉleteHealthsosem mehet fel a pillanatnyi szintje és az esetlegesen más lapok által módosított maximuma fölé. Ha a játékos maximum életeHealthmódosul, akkor elveszíti azokat az ÉleteketHealth, ami az új maximuma felett van neki.

Az ÉletHealthsosem lehet több mint 6, hiszen ezt egy kockával megjeleníteni nem lehet. Még akkor sem lehet több, ha egy kártya ennek ellent mond!

II. Varázslat (Spell) és Mana

A VarázslatSpelllapok a Mágus képességei, egyben a játékos ManájánakManaa megjelenítésére is szolgálnak. A játékosnak mindig annyi a ManájaMana, ahány VarázslatSpelllapja van állított pozícióban. Ha a játékos ManátManaveszít, akkor általa szabadon választott, a veszteség mértékével megegyező VarázslatSpelllap 90 fokos elfordításával jelzi ezt. ManaManaszerzése esetén a szerzett ManaManamennyiségével megegyező, szabadon választott, már elfordított VarázslatSpelllapot fordít vissza az eredeti, állított pozícióba. A játékosnak nem lehet 4-nél több, és 0-nál kevesebb ManájaMana, csak annyi, amennyit a VarázslatSpelllapok segítségével meg tud jeleníteni. Az e fölötti vagy alatti értékek mindig elvesznek.

A játékos bármikor szabadon felhasználhatja akármelyik, vagy akár az összes VarázslatSpelllapját. Még akkor is, ha az ÉleteHealth1 alá csökkent, ha így meg tudja menteni magát. Ekkor a lapra írtaknak megfelelően cselekszik, majd az elhasznált VarázslatSpelllapokat 90 fokos szögben el kell fordítania, ezzel jelezve, hogy nem elérhető a számára. Ezeket a VarázslatokatSpelladdig nem használhatja újra, amíg vissza nem fordítja őket az eredeti állított pozíciójukba, azaz nem szerez ManátMana.

Used spell

III. Ellenség (Enemy)

Az EllenségEnemylapok különféle szörnyeket és ellenfeleket jelenítenek meg. Az EllenségekkelEnemyvaló interakció harcot jelent. Az EllenségeketEnemytöbbféleképpen lehet legyőzni. A játékos választ a lapokon szereplő opciók közül egyet, ez általában azt jelenti, hogy elszenved valamennyi sebzést és ÉletetHealthveszít, esetleg GyűjthetőCollectibletárgyakat kell eldobnia, vagy VarázslatokatSpellkell ellőnie. Ez után az EllenségEnemylapot a játékos eldobja.

Minden EllenségEnemylap legyőzhető kettő darab, szabadon választott VarázslatSpellfelhasználásával.

Az EllenségEnemylapok továbbá legyőzhetőek specifikusan őket célzó VarázslatokkalSpell, például a Fire Elemental lap legyőzéséhez alap esetben két VarázslatraSpelllenne szüksége a játékosnak, de egy Frostball felhasználásával ezt egyetlen egy VarázslattalSpellis meg tudja tenni.

How to defeat an enemy

IV. Csapda (Trap)

A CsapdákkalTrapvaló interakció során a játékosnak dobnia kell egy kockával, majd a dobás értékének megfelelően kell cselekednie.

V. Gyűjthető (Collectible) és Felhasználható (Useable) Tárgyak

A játékban számos GyűjthetőCollectiblelap van (Maszkok, Főzetek, Fáklyák), ezeket a játékos maga elé gyűjti, amikor interakcióba lép velük. A GyűjthetőCollectiblelapok a leírásuknak megfelelően működnek. Vagy állandóan kifejtenek valamilyen hatást, vagy csupán a felhasználásuk során egyszer, esetleg mindkét esetben.

A FelhasználhatóUseablelapok a felhasználásuk (use) során kifejtenek egy egyszeri hatást, majd a játékos eldobja azokat. A felhasználás során a lapra írtaknak megfelelően kell cselekedni. A játékos bármikor szabadon felhasználhatja akármelyik, vagy akár az összes FelhasználhatóUseablelapját. Még akkor is, ha az ÉleteHealth1 alá csökkent, ha így meg tudja menteni magát.

Előfordul, hogy a játékosnak el kell dobnia (discard) egy GyűjthetőCollectibleés/vagy FelhasználhatóUseablelapot. Ekkor a játékos az adott lapot úgy helyezi a dobó-pakliba, hogy nem használhatja azt fel, vagyis nem fejti ki semmilyen hatást, illetőleg az állandó hatása azonnal megszűnik.

The difference between use and discard

VI. Kincsesláda (Chest)

A KincsesládákkalChestvaló interakció során a játékos dönthet: amennyiben eléri vagy meghaladja a KincsesládaChestáltal kért szintet, úgy kinyithatja azt az azon szereplő jutalmakért cserébe kockadobás nélkül, vagy dob a kockával, és a dobás értékének megfelelően cselekszik. A játékosnak nem kötelező dobás nélkül kinyitnia egy KincsesládátChestha eléri a kért szintet. A KincsesládátChestezt követően a játékos eldobja.

VII. Átok (Curse)

Egy ÁtokkalCursevaló interakció során a játékos felveszi azt, majd az egészen az eldobásáig kifejt valamilyen negatív hatást. Bizonyos lapkombinációk meglétekor vagy különleges esetekben a hatás pozitív is lehet.

ÁtkotCurseeldobni nem lehet, csak és kizárólag SzintlépésLevel Upsorán, kivéve, ha ezt maga a lap megengedi valamilyen feltételhez kötve. Az ÁtokCursehatása az eldobásával azonnal megszűnik.

VIII. Szintlépés (Level Up) és Szintvesztés (Level Down)

SzintlépésLevel Upsorán a játékos azonnal eggyel feljebb húzza a kockáját, ezzel jelzi az új szintjét, majd az új szintjének megfelelő maximum ÉletreHealthállítja a kockáját.

Level up

A SzintlépésLevel Upsorán a játékos kap 4 ManátMana, vagyis visszaforgatja az összes VarázslatSpellálló pozícióba.

Regaining Mana

SzintlépéskorLevel Upa játékos eldobhat egy szabadon választott ÁtkotCurse, azonban ez nem kötelező. Discarding a Curse

Ha a játékos eléri a legnagyobb szintet (Level 4), akkor feljebb már nem léphet, ekkor a SzintlépésLevel Upsorán csak az ÉletétHealthtölti fel az elérhető maximumra és visszafordítja a VarázslataitSpellálló helyzetbe. Egy ÁtkotCurseekkor is eldobhat.

Ha a játékos Szintet veszítLevel Down, akkor lejjebb húzza eggyel a kockáját, onnantól kisebb szintűnek számít, és a maximum ÉleteHealthis ezzel együtt csökken.

Losing a level

Ha a legalacsonyabb szinten (Level 1) van a játékos, akkor a SzintvesztésnekLevel Downnincs hatása.

IX. Vég (Ending)

A VégEndinglapok olyan különleges lapok, amik a pakli végét jelzik, és lehetővé teszik a játék megnyerését.

A VégEndinglapokkal a felfedésükkor kötelező azonnali interakcióba lépni, és a rajtuk szereplő utasításokat követni. Ez alól kivétel, ha valamilyen feltételhez kötött dolog szerepel rajtuk.

A VégEndinglapokat sosem lehet eldobni. Ez akkor is igaz, ha valamilyen feltételhez kötött, és nem azonnali interakciót hajt végre a játékos egy VégEndinglappal.

Amennyiben egy VégEndinglap felfedésével nem ér véget a játék, például valamilyen feltételhez köti a győzelmet, vagy más jutalmat nyerhet általa, akkor a játékos nem köteles ezt a feltételt azonnal teljesíteni, illetve bármikor újra interakcióba léphet ezekkel a lapokkal, ha tudja teljesíteni az azon szereplő feltételeket.

A VégEndinglapok felfedésével véget ér az adott pakli, az esetlegesen alatta maradó lapok nem játszanak szerepet a továbbiakban, nem fedheti fel őket a játékos. Ez alól kivétel, ha egy VégEndinglap GyűjthetőCollectible, akkor ezt a lapot a játékosnak fel kell vennie a felfedésekor, és ezt követően az esetlegesen alatta maradó lapok a továbbiakban rendes pakliként üzemelnek. Amíg el nem fogy az összes, addig a játékos felfedheti és interakcióba léphet ezekkel a maradék lapokkal.

A KulccsalKeyellátott VégEndinglapok egy speciális végjátékot tesznek lehetővé. A Dungeon Gate VégEndinglap csak akkor jelent győzelmet, ha a játékos rendelkezik a KulccsalKey. Ehhez olyan VégEndinglappal kell interakcióba lépnie, ami vagy azonnal vagy esetleg valamilyen feltételhez kötötten megadja neki a KulcsotKey. Egy ilyen sikeres interakció után a játékos rendelkezik a KulccsalKey, és ha interakcióba lép a Dungeon Gate-tel, akkor megnyeri a játékot. A KulcsotKeyadó VégEndinglapok az azokkal történő sikeres interakció után is a helyükön maradnak.

VégEnding> ÁtokCurse> GyűjthetőCollectible> VarázslatSpell> Összes többi lap > Szabálykönyv

Kincsesláda (Chest)Chest

Gyűjthető (Collectible)Collectible

Átok (Curse)Curse

Vég (Ending)Ending

Ellenség (Enemy)Enemy

Élet (Health)Health

Mana (Mana)Mana

Szintlépés (Level Up)Level Up

Szintvesztés (Level Down)Level Down

Varázslat (Spell)Spell

Csapda (Trap)Trap

Használható (Useable)Useable

Kulcs (Key)Key

Az angol és a magyar nyelvű szabálykönyv szövegbeli eltérése esetén az angol nyelvű az irányadó.

Jó játékot!

Orbán Márton
Marzo Projects